Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 9.4.2018.

Rekisterinpitäjä: Venäjänbolonkat ry. Osoite: Venäjänbolonkat ry. c/o Sirpa Siilin. Karpalokuja 6 as 7, 00940 Helsinki.
Puh: +358 400 736 854

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö löytyy yhdistyksen yhteystiedoista.

Rekisterin nimi: Venäjänbolonkat ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Venäjänbolonkat ry:n jäsenien tarpeellisten tietojen käsittely, joita tarvitaan yhdistyksen jäsensuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö: Henkilöiden yksilöintitiedot: – Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kotipaikkakunta, kieli – osoitehistoria, mahdollinen kuolinaika – liittymispäivämäärä, jäsenyystyyppi, – yhdistyksen sisäiset luottamustehtävät – huomionosoitukset, kiellot, yleiskokouksen valtakirjat – mahdolliset jäsenliitokset (perhejäsenet) – mahdollinen tieto siitä omistaako henkilö FCI alaisen kennelnimen.

Tietolähteet: Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ”Liity jäseneksi” -nettilomakkeella, ”Liity jäseneksi” –paperilomakkeella tai sähköpostitse.

Tietojen luovutukset: Jäsenyystietoja luovutetaan ainoastaan Venäjänbolonkat ry:n kattojärjestöille: Venäjänbolonka rodun rotujärjestö Suomen Kääpiökoirat ry. (SKKY), Suomen Kennelliitto (SKL) tai Suomen kennelliiton alaiset kennelpiirit, näiden järjestöjen erillispyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisteritietoihin on pääsy vain nimetyillä Venäjänbolonkat ry:n toimihenkilöillä. Jäsenrekisteri on suojatulla tietokoneella, jonne on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.