Vuosikokouskutsu 2023

Aika: Lauantai 25.3.2023 klo 12.00.

Paikka:       1) Teams-videokokous  2) 2) lähikokousmahdollisuus: Venla Ristkari, Kutajoentie 146, 16730 Kutajärvi.

Vuosikokouksen äänestykset toteutetaan Äänestyskoppi.fi-palvelulla, edellyttää tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöä kaikilta kokoukseen osallistujilta. Äänestyslinkki lähetetään sähköpostiin.

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään ensisijaisesti nettikokouksena, jotta mahdollisimman monella yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen. 

llmoittautuminen: keskiviikkoon 22.3.2022 mennessä jonhei67 @ gmail.com

Kokoukseen voivat osallistua ainoastaan jäsenmaksunsa maksaneet ja etukäteen ilmoittautuneet jäsenet. Kerro ilmoittautumisessasi sähköpostiosoite, johon kokouksen kutsulinkki ja ohjeet kokokseen liittymiseen voidaan lähettää. Kerro myös, mikäli haluat käyttää oikeuttasi osallistua kokoukseen fyysisesti. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 23. pykälän mukaiset vuosikokousasiat. Kokouksessa käsitellään myös yhteenveto Jalostustoimikunnan laatimasta Venäjänbolonkan terveys-, jalostus- ja luonnekyselystä, Venäjänbolonkan jalostuksen tavoiteohjelman hyväksymisestä, jälkeläismääräsuosituksen lisäämisestä jalostusohjesääntöön ja PEVISA-ohjelman anomisesta venäjänbolonkalle. Lisäksi käsitellään Hallituksen esitystä kasvattajan jalostusohjesäännön noudattamisesta, yhdistyksen logon ulkoasua, aluetoiminnan toimintaohjeen jatkamista, vuoden RTB-kilpailun tuloksia ja Hallituksen esitystä aluetoiminnan tukemisen jatkamisesta.

Esitykset ovat kutsun liitteenä. Liitteenä ovat myös toimintakertomus 2022, toimintasuunnitelma 2023, sekä tilinpäätös 2022 ja talousarvio 2023.  

Kokouksen työjärjestys:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022, tilinpäätös 2022 ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022 (kutsun liitteenä)

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta

7. Käsitellään toimintasuunnitelma 2023 ja päätetään siitä

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista tai kulukorvauksista kuluvalle vuodelle 

  • Hallitus esittää, että Hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille ei makseta erillisiä palkkioita. Kulukorvaukset korvataan kuittia vastaan, kuten aiemminkin. Kilometrikorvauksena maksetaan 10 senttiä per kilometri.

9. Päätetään talousarviosta kuluvalle toimikaudelle

10. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2023. 

  • Hallitus esittää, että jäsenmaksut säilytetään ennallaan: varsinainen jäsen 25 €, perhejäsen 12,50 € ja pentuejäsen 12,50 €. 

11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan

12. Valitaan varsinaiset hallituksen jäsenet kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle kahdeksi vuodeksi

13. Valitaan varsinaiset hallituksen varajäsenet. Hallitukseen kuuluu vähintään yksi, enintään kolme varajäsentä. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

14. Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 

15. Valitaan jalostustoimikuntaan kolme jäsentä kahdeksi vuodeksi. Jalostustoimikuntaan kuuluu kuusi jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa
16. Käsitellään ja päätetään muut hallituksen ja jäsenten esityslistalle määräajassa esittämät asiat

16.1   Yhteenveto jalostustoimikunnan laatimasta Venäjänbolonkan terveys-, jalostus- ja luonnekyselystä. (kutsun liitteenä)

16.2   Jalostustoimikunnalta vuosikokouksen päätettäväksi Venäjänbolonkan Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen. Ohjelma on läpäissyt Suomen Kennelliiton esitarkastuksen. Rotujärjestö SKKY päättää osaltaan ohjelman hyväksymisestä vuosikokouksessaan 14.3 2023, jonka päätös käsitellään vuosikokouksessa. (JTO 2024-2028 kutsun liitteenä)

16.3   Jalostustoimikunnan esitys jälkeläismääräsuosituksen lisäämisestä yhdistyksen Jalostusohjesääntöön ja Jalostuksen tavoiteohjelmaan. (kutsun liitteenä)

16.4   Jalostustoimikunnan esitys PEVISA-ohjelman anomisesta venäjänbolonkalle. (kutsun liitteenä)

16.5   Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2022–2023 (kutsun liitteenä)

16.6   Hallitus esittää:

  • Kasvattajan toimiessa yhdistyksen luottamustoimessa tulee hänen kasvatustyössään noudattaa jalostusohjesääntöä vähintään niiltä osin, jotka koskevat jalostukseen käytettyjen koirien virallisia terveystutkimuksia X ja XI. (https://venajanbolonkat.fi/rotu/jalostusohjesaanto/).

16.7   Yhdistyksen logon ulkoasu

16.8   Julkistetaan Vuoden RTB-kilpailun tulokset

16.9   Aluetoiminnan toimintaohje

  • Hallitus esittää, että aluetoiminnan tukemista jatketaan vuoden 2022 päätöksen mukaan.

           (https://venajanbolonkat.fi/aluetoiminnan-saannot/).

17. Keskustellaan muista kokouksessa esille tulevista asioista, joista ei ole tehty esitystä määräajassa esityslistalle.

18.  Kokouksen päättäminen

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!                                                                  Venäjänbolonkat ry hallitus

LIITTEET

Toimintakertomus 2022
Tilinpäätös 2022
Toimintasuunnitelma 2023
Talousarvio 2023
Yhteenveto jalostustoimikunnan Venäjänbolonkan terveys-, jalostus- ja luonnekyselystä
JTO 2024-2028
Jalostustoimikunnan esitys jälkeläismääräsuosituksen lisäämisestä
Jalostustoimikunnan esitys PEVISA-ohjelman anomisesta venäjänbolonkalle
Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2022–2023

Jätä kommentti