Vuosikokous la 12.3.2022; kokouskutsu ja muut vuosikokousmateriaalit yhdistyksen sivuilla

VUOSIKOKOUSKUTSU 2022

Aika: La 12.3.2022 kello 12.00

Paikka: Teams-videokokous ja Oy Nestepaine Ab:n toimitila, Kokkola.
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään ensisijaisesti nettikokouksena johtuen koronavirustilanteesta.

llmoittautuminen: keskiviikkoon 9.3.2022 mennessä pj.venajanbolonkat@gmail.com

Kokoukseen voivat osallistua ainoastaan jäsenmaksunsa maksaneet ja etukäteen ilmoittautuneet jäsenet. Kerro ilmoittautumisessasi sähköpostiosoite, johon kokouksen kutsulinkki ja ohjeet kokokseen liittymiseen voidaan lähettää. Kerro myös, mikäli haluat käyttää oikeuttasi osallistua kokoukseen fyysisesti paikan päällä Kokkolassa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 23. pykälän mukaiset vuosikokousasiat. Lisäksi käsitellään esitykset aluetoiminnan ohjesäännöistä ja tukemisesta, harrastuskoirakilpailujen säännöistä, Vuoden RTB-kilpailun sääntöjen muutoksesta, sopimuskasvattajajärjestelmän luomisesta sekä kyynärlausunnoista. Esitykset ovat kutsun liitteenä. Liitteenä ovat myös toimintakertomus 2021, toimintasuunnitelma 2022 sekä tilinpäätös 2021 ja talousarvio 2022.

Kokouksen työjärjestys:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021, tilinpäätös 2021 ja toiminnan- tarkastuskertomus vuodelta 2021
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta
7. Käsitellään toimintasuunnitelma 2022 ja päätetään siitä
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista tai kulukorvauksista kuluvalle vuodelle
9. Päätetään talousarviosta kuluvalle toimikaudelle
10. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2022
11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan
12. Valitaan varsinaiset hallituksen jäsenet kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle kahdeksi vuodeksi.
13. Valitaan varsinaiset hallituksen varajäsenet. Hallitukseen kuuluu vähintään yksi, enintään kolme varajäsentä. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
14. Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
15. Valitaan jalostustoimikuntaan kolme jäsentä kahdeksi vuodeksi. Jalostustoimikuntaan kuuluu kuusi jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa.
16. Käsitellään ja päätetään muut hallituksen ja jäsenten esityslistalle määräajassa esittämät asiat
16.1 Käsitellään hallituksen esitys aluetoiminnan toimintaohjeeksi ja kustannusten tukemiseksi (korjattu 22.2.22 alueyhdistysten -> aluetoiminnan)
16.2 Käsitellään hallituksen esitys harrastuskoirakilpailuiden säännöiksi agilityn, tokon, rallytokon ja koiratanssin osalta
16.3 Käsitellään hallituksenehdotus VuodenRTB-kilpailunsääntöjen muuttamisesta
16.4 Käsitellään jäsenen ja jalostustoimikunnan ehdotukset sopimus- / sitoumus- kasvattaja –järjestelmän luomisesta
16.5 Käsitellään jalostustoimikunnan esitys venäjänbolonkan jalostusohjesäännön muuttamiseksi
16.6 Käsitellään jalostustoimikunnan esitys ED/INC –lausunnosta
16.7 Julkistetaan Vuoden RTB-kilpailun tulokset
17. Keskustellaan muista kokouksessa esille tulevista asioista, joista ei ole tehty esitystä määräajassa esityslistalle.
18. Kokouksen päättäminen

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Venäjänbolonkat ry hallitus

LIITTEET

Toimintakertomus 2021
Tilinpäätös 2021
Toimintasuunnitelma 2022
Talousarvio 2022
Esitys aluetoiminnan toimintaohjeeksi ja kustannusten tukemiseksi
Esitys harratuskoirakilpailuiden säännöksi
Ehdotus Vuoden RTB-kilpailun sääntöjen muuttamisesta ehdotus 1 “ulkomaan mva”, ehdotus 2 “kotimaan mva”
Jäsenen ja jalostustoimikunnan ehdotus sopimus- /sitoumuskasvattaja -järjestelmän luomisesta
Jalostustoimikunnan esitys venäjänbolonkan jalostusohjesäännön muuttamiseksi
Jalostustoimikunnan lausunto ED/INC –lasunnosta

Jätä kommentti